ZABIEGI

  FIZYKOTERAPIA

  Forma fizjoterapii, wykorzystująca rozmaite bodźce fizyczne, pobierane z natury lub wytwarzane specjalnymi urządzeniami.

  Stosowane metody:

  - Pole magnetyczne niskiej częstotliwości
  - Pole magnetyczne wielkiej częstotliwości
  - Laseroterapia (laser wysokoenergetyczny)
  - Ultradźwięki
  - Prądy diadynamiczne
  - Jonoforeza
  - Prądy interferencyjne (czterobiegunowy wektor interferencyjny)
  - TENS
  - Prądy Traberta
  - Prądy mięśniowe
  - Prądy faradyczne
  - Prądy Kotza
  - Prądy galwaniczne
  - Diatermia pojemnościowo-oporowa
  - T-Care Therapy

  Rejestracja telefoniczna:

  tel. 603 877 166


   

  © 2017 Nowoczesne Centrum Rehabilitacji i Masażu Skutecznego - Szymon Janczar